Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Hatálya

1. A Budapesti Divatiskolában megtartott varró tanfolyamokat a Rosemari Bt. (székhely: 1171 Budapest, Péceli út 101.) szervezi (továbbiakban Szervező), így az arra Jelentkező vele köt polgári jogi szerződést.

II. Regisztráció, jelentkezés

2.1. A mindenkori tanfolyamokra a Budapesti Divatiskola varrotanfolyam.eu nevű honlapján keresztül úgy lehet jelentkezni, hogy a Jelentkező a jelentkezési lapot elektronikus úton kitölti és a vonatkozó ÁSZF-et elfogadja.

2.2. Személyesen a Budapesti Divatiskola székhelyén lehet jelentkezni (1055 Budapest Honvéd u.22. szám alatt) nyitvatartási időben (hétfőtől csütörtökig 10-18 óra között) a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával valamint az ÁSZF elfogadásával lehet.

A varrotanfolyam.eu honlapon lévő Jelentkezési lap kitöltése és elküldése még nem garantálja a jelentkező számára a tanfolyamon való részvételt. A jelentkezési lap elküldése után automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre, majd legkésőbb 2 munkanapon belül munkatársunk felveszi a Jelentkezővel a kapcsolatot.

Amennyiben nem kapott automatikus azonnali visszajelzést, majd pár napon belül a Szervező nem lépett kapcsolatba a Jelentkezővel, az azt jelenti, hogy nem érkezett meg a jelentkezése.

III. Részvételi díj, fizetési feltételek

3.1. A Jelentkezőnek a tanfolyam teljes részvételi díját a jelentkezést követően minél hamarabb be kell befizetnie, ezzel válik biztossá helye a tanfolyamon.

A részvételi díj befizetése történhet:

  1. Banki átutalással.

K&H Bank

Számlatulajdonos neve: Rosemari Bt.

Számlaszáma: 10402283-22895055-00000000 számú bankszámlára.

Közleményben: A tanfolyamon résztvevő neve, ha nem azonos a számlatulajdonossal.

   2.    Készpénzes befizetés személyesen a Budapesti Divatiskola székhelyén (1055 Budapest, Honvéd u. 22) nyitvatartási időben (előre egyeztetett időben).

3.2   Az iskola tanfolyamaira általában magánszemélyek jelentkeznek. Ha egy magánszemély tanfolyami díját céges befizető végzi, ebben az esetben a jelentkező magánszemély e-mail címére küldjük el a cég részére kiállított számlát, és az ő felelőssége, hogy eljuttassa azt a cégnek.

IV. A szerződésszegés, elállás bánatpénz:

  1. Ha a Szervező döntése alapján marad el a tanfolyam (tanár betegsége, vagy kellő számú jelentkező hiánya miatt), a befizetett részvételi díj teljes mértékben visszajár a kapott számla ellenében.
  2. A Jelentkező bánatpénz (a tanfolyami díj 50%-a) fizetése nélkül visszavonhatja jelentkezését a tanfolyam kezdő időpontja előtti hetedik napig!
  3. Aki a tanfolyamot később – a tanfolyam indulásának napja előtti hét napban – mondja le és áll el a szerződéstől, úgy a befizetett részvételi díj 50%-a Szervezőnél marad bánatpénz jogcímén.
  4. Aki a tanfolyamot, a tanfolyam indulása előtti 24 órában mondja le vagy nem jelenik meg a tanfolyamon, annak nem jár vissza a tanfolyam díja.

  5. A Szervező nem köteles pótórákat biztosítani a Jelentkezőnek, ha az nem tud minden alkalommal részt venni a tanfolyamon.

  6. Ha a tanfolyam elindulását követően a jelentkező nem tud részt venni az órákon a saját elfoglaltsága és egyéb okok miatt, úgy a részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

V. Zárórendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és a Rosemari BT.-vel megkötött szerződésekre a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A felek jogvitája esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest Markó u. 25.) illetékességét.

Ezt megelőzően a felek tudomásul veszik, hogy jelen ÁSZF alapján megkötött szerződéssel összefüggésben keletkezett vitás ügyeiket a Budapesti Békéltető Testületnél (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) peren kívül is érvényesíthetik.