Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Hatálya

1. A Budapesti Divatiskolában megtartott varró tanfolyamokat a Rosemari Bt. (székhely: 1171 Budapest, Péceli út 101.) szervezi (továbbiakban Szervező), így az arra Jelentkező vele köt polgári jogi szerződést.

II. Regisztráció, jelentkezés

2.1. A mindenkori tanfolyamokra a Budapesti Divatiskola varrotanfolyam.eu nevű honlapján keresztül úgy lehet jelentkezni, hogy a Jelentkező a jelentkezési lapot elektronikus úton kitölti és a vonatkozó ÁSZF-et elfogadja.

2.2. Személyesen a Budapesti Divatiskola székhelyén lehet jelentkezni (1055 Budapest Honvéd u.22. szám alatt) nyitvatartási időben (hétfőtől csütörtökig 10-18 óra között) a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával valamint az ÁSZF elfogadásával lehet.

A varrotanfolyam.eu honlapon lévő Jelentkezési lap kitöltése és elküldése még nem garantálja a jelentkező számára a tanfolyamon való részvételt. A jelentkezési lap elküldése után automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre, majd legkésőbb 2 munkanapon belül munkatársunk felveszi a Jelentkezővel a kapcsolatot.

Amennyiben nem kapott automatikus azonnali visszajelzést, majd pár napon belül a Szervező nem lépett kapcsolatba a Jelentkezővel, az azt jelenti, hogy nem érkezett meg a jelentkezése.

III. Részvételi díj, fizetési feltételek

3.1. A Jelentkezőnek a tanfolyam teljes részvételi díját a jelentkezést követő 8 napon belül be kell befizetnie, ezzel válik biztossá helye a tanfolyamon.

A részvételi díj befizetése történhet:

  1. Banki átutalással.

K&H Bank

Számlatulajdonos neve: Rosemari Bt.

Számlaszáma: 10402283-22895055-00000000 számú bankszámlára.

Közleményben: A tanfolyamon résztvevő neve, ha nem azonos a számlatulajdonossal.

   2.    Készpénzes befizetés személyesen a Budapesti Divatiskola székhelyén (1055 Budapest, Honvéd u. 22) nyitvatartási időben (hétfőtől csütörtökig 10-18 óra között).

3.2   Az iskola tanfolyamaira általában magánszemélyek jelentkeznek. Ha egy magánszemély tanfolyami díját céges befizető végzi, ebben az esetben a jelentkező magánszemély e-mail címére küldjük el a cég részére kiállított számlát, és az ő felelőssége, hogy eljuttassa azt a cégnek.

IV. A szerződésszegés, elállás bánatpénz:

  1. Ha a Szervező döntése alapján marad el a tanfolyam (tanár betegsége, vagy kellő számú jelentkező hiánya miatt), a befizetett részvételi díj teljes mértékben visszajár a kapott számla ellenében.
  2. A Jelentkező bánatpénz (a tanfolyami díj 50%-a) fizetése nélkül visszavonhatja jelentkezését a tanfolyam kezdő időpontja előtti hetedik napig!
  3. Aki a tanfolyamot később – a tanfolyam indulásának napja előtti hét napban – mondja le és áll el a szerződéstől, úgy a befizetett részvételi díj 50%-a Szervezőnél marad bánatpénz jogcímén.
  4. Aki a tanfolyamot, a tanfolyam indulása előtti 24 órában mondja le vagy nem jelenik meg a tanfolyamon, annak nem jár vissza a tanfolyam díja.

  5. A Szervező nem köteles pótórákat biztosítani a Jelentkezőnek, ha az nem tud minden alkalommal részt venni a tanfolyamon.

  6. Ha a tanfolyam elindulását követően a jelentkező nem tud részt venni az órákon a saját elfoglaltsága és egyéb okok miatt, úgy a részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

  7. Ha a jelentkező nyomós okból – így különösen betegség, sérülés, miatt nem tud részt venni az órákon, akkor a bánatpénzt elveszti és a fennmaradó arányos részvételi díjra tarthat csak igényt.

V. Zárórendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és a Rosemari BT.-vel megkötött szerződésekre a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A felek jogvitája esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest Markó u. 25.) illetékességét.

Ezt megelőzően a felek tudomásul veszik, hogy jelen ÁSZF alapján megkötött szerződéssel összefüggésben keletkezett vitás ügyeiket a Budapesti Békéltető Testületnél (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) peren kívül is érvényesíthetik.